Home

Welkom op de site van de Reuma Patiënten Vereniging Land van Cuijk

Welkom op de site van de Reuma Patiënten Vereniging (RPV) Land van Cuijk. De website is een gegevensbron waar eenieder zijn of haar informatie vandaan kan halen. Alle suggesties, ook van derden, zijn van harte welkom. Heeft u nieuws, wilt u een artikel onder de aandacht brengen of heeft u foto’s van een activiteit? Laat het ons weten.

De RPV Land van Cuijk probeert zo goed mogelijk de belangen van haar leden (en partners van haar leden) te behartigen d.m.v. het verzamelen en verstrekken van informatie, het organiseren van activiteiten en last but not least, lotgenoten met elkaar in contact te brengen. Het feit dat je merkt dat je er niet alleen voor staat is voor veel mensen vaak al een hele vooruitgang.

Met name de jeugd zal zich wellicht meer aangesproken voelen tot een website en wij hopen dan ook van harte dat zij zich bij ons zullen aanmelden. Wij hopen dat u veel gebruik zult maken van en plezier zult beleven aan onze website.

Deelnemers gezocht!

Disclaimer