Aanmelden

Waarom lid worden?
De wereld om ons heen is niet voldoende ingesteld op mensen met Reuma. De Reumapatiëntenverenigingen onderhandelen ook uit uw naam met de overheid, zorgverzekeraars, zorginstellingen, farmaceuten en beroepsorganisaties in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat er meer rekening wordt gehouden met mensen met reuma. Daarnaast biedt lid worden u toegang tot informatie, organiseren we allerlei activiteiten en krijgt u korting op verschillende producten en diensten.

Contributie
De contributie bedraagt € 15,- per jaar.
Jaarlijks ontvangt u een factuur voor de contributie, deze wordt in principe via automatische incasso geïnd. Als u dit niet wilt, kunt u dit aangeven en de factuur dient dan binnen 14 dagen betaald te worden.

Voordelen van uw lidmaatschap
U ontvangt het verenigingsblad.

U kunt deelnemen aan onze activiteiten.
Veel zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschapsgeld.
Last but not least lotgenotencontact.

Mogelijkheden om u aan te melden:
Via ons bestuur.
Door het downloaden van het onderstaande formulier. Het aanmeldformulier kunt u alleen per post (vanwege handtekening) aan ons toezenden.

Download aanmeldformulier, lidmaatschap RPV Land van Cuijk

Opzegging lidmaatschap
Opzeggen dient schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar te gebeuren bij de secretaris. Er wordt géén contributie over het lopende jaar terug betaald.