Informatieblad 2022

Het informatieblad is ons verenigingsblad dat in principe 4 keer per jaar uitkomt. Het wordt zowel per post als via deze website (op deze pagina) verspreid. Hierin vinden jullie naast de vaste gegevens van onze RPV en allerlei nuttige en betrouwbare informatie over o.a. Reuma, ook het laatste nieuws m.b.t. de georganiseerde activiteiten. Ook leden en derden worden van harte uitgenodigd om hun bijdrage hieraan te leveren. Stuur je berichtje naar een van de redactieleden en er wordt voor plaatsing gezorgd. De redactie behoudt zich altijd het recht voor om, ook zonder opgaaf van reden, een artikel of bericht niet te plaatsen. Naast het informatieblad wordt er maandelijks een digitale nieuwsbrief verstuurd met daarin actuele informatie over de vereniging.

Redactie:

Hans Smits, E-mail: rpv_lvc@ziggo.nl,   

Francine Verhoeven, E-mail: rpvontspanning@gmail.com.

 

 

Informatieblad  mei 2022